Positiebepaling van leidingen en kabels dmv frequentie-analyse

Een succesvolle lekdetectie kan alleen tot stand komen, wanneer de exacte ligging van het leidingverloop bekend is. Bij moeilijk te lokaliseren schades kan een afwijking van het juiste leidingverloop van minder dan 1 meter al een mislukking betekenen.

Voor de leiding- en kabeldetectie maken wij gebruik van zeer gevoelige en uiterst betrouwbare apparatuur. Wij werken onder verschillende frequenties met conductieve en inductieve opsporingsmethoden, externe antennes, sondes etc.

Toepassingen:

  • Leidinglokalisatie in vloeren, beton, aarde en in de grond tot 8 m diepte
  • Opsporen van elektriciteitskabels
  • Dieptebepaling van afvoerleidingen of  kabels
  • Opsporen van regenputten of boorputten

Wilt u meer informatie over het opsporen van leidingen en kabels? Contacteer ons!