Fluke 435 II

350.001,400.00

BSTEEN heeft verschillende mogelijkheden voor de verhuur van power analyzers zoals de Fluke 435

 • Minimum huurperiode is 1 week
 • Basiswerking van toestel kan worden uitgelegd bij afhaling
 • Verantwoordelijke voor huur dient steeds identiteitskaart bij zich te hebben bij afhaling
 • Waarborg per toestel = 1000€
 • Indien u zelf toestellen afhaalt of terugbrengt dan dient u steeds op voorhand telefonisch te verwittigen.
SKU: N/A Categories: ,
Clear

Product description

 • Efficiëntie van vermogensomvormers: Gelijktijdig meten van AC-uitgangsvermogen en DC-ingangsvermogen voor vermogenselektronicasystemen met behulp van een optionele DC-stroomtang.
 • PowerWave-gegevensregistratie: Snel registreren van RMS-gegevens, weergave van halve cycli en golfvormen om de dynamische karakteristieken van elektrische systemen zichtbaar te maken (opstarten van generatoren, schakelen van UPS-systemen etc.).
 • Energieverliescalculator: Metingen van klassiek actief vermogen en reactief vermogen, van onbalans en van harmonischen in de voeding worden gekwantificeerd, om de financiële kosten van energieverliezen te lokaliseren.
 • Real-time-storingzoeken: Analyseer de trends met de cursors en zoomfuncties.
 • Hoogste veiligheidsclassificatie in deze industrie: 6600 V CAT IV/1000 V CAT III goedgekeurd voor service-ingang.
 • Meet alle drie fasen en nulleider: Inclusief vier verder verbeterde dunne flexibele stroomtangen voor de krapste plaatsen.
 • Automatische trendregistratie: Elke meetwaarde wordt altijd automatisch geregistreerd, zonder iets te hoeven instellen.
 • Systeembewaking: Tien parameters van de netvoedingskwaliteit op één scherm, volgens de norm voor netvoedingskwaliteit EN50160.
 • Logfunctie: Te configureren voor elke testvoorwaarde, met een geheugen voor maximaal 600 parameters met door de gebruiker te definiëren intervallen.
 • Grafische afbeeldingen bekijken en rapporten genereren: Met de meegeleverde analysesoftware.
 • Gebruiksduur van de batterij: Zeven uur bedrijfstijd per lading van de Li-ion-batterijset.

PowerWave-gegevensregistratie
Bij sommige gebruikers kan het schakelen van belastingen problemen met de netvoedingskwaliteit veroorzaken. Wanneer belastingen worden ingeschakeld, veroorzaakt de stroomafname daarvan soms een spanningsdaling tot een niveau dat tot storingen in andere apparatuur leidt. Met de PowerWave-functie van de modellen 435 en 437, serie II kunnen gebruikers gelijktijdig en snel spannings-, stroom- en frequentiesignalen registreren, om te zien welke interactie mogelijk problemen veroorzaakt. PowerWave gaat verder dan standaardmetingen van de netvoedingskwaliteit; met de snelle gegevensregistratiemodus van de PowerWave-functie kunnen de dynamische karakteristieken van systemen zichtbaar worden gemaakt.Golfvormen voor spanning en stroom worden gedurende de opgegeven tijd continu geregistreerd, en ze worden uiterst gedetailleerd op het scherm weergegeven; de vermogensgolfvorm wordt uit de betreffende gegevens afgeleid. Daarnaast kunnen de RMS-waarden van een halve cyclus voor spanning, stroom, vermogen en frequentie worden opgeslagen en voor analyse worden opgeroepen. Deze functie is vooral nuttig voor het testen van standby-stroomopwekkingssystemen en UPS-systemen, waar een betrouwbare inschakeling van cruciaal belang kan zijn.

Efficiëntie van vermogensomvormers
Vermogensomvormers nemen DC-stroom op en vormen deze om in AC-stroom of vice versa. Zonne-energiesystemen omvatten meestal een omvormer die de DC-energie van de zonnecellen opneemt en omzet in bruikbaar AC-vermogen. Het prestatievermogen van omvormers kan na verloop van tijd afnemen, zodat de omvormers moeten worden gecontroleerd. Door het ingaande vermogen te vergelijken met het uitgaande vermogen, kunt u de efficiëntie van het systeem controleren. De modellen 435 en 437 II kunnen de efficiëntie van dergelijke omvormers meten door tegelijkertijd het DC- en het AC-vermogen van een systeem te meten, om te bepalen hoeveel vermogen er tijdens de omvorming verloren gaat.

Unified Power Measurement
Voorheen konden alleen experts berekenen hoeveel energie er werd verspild als gevolg van problemen met de netvoedingskwaliteit; nutsbedrijven konden de kosten berekenen, maar de doorsnee elektricien kon het vereiste meetproces niet uitvoeren. Met de nieuwe, gepatenteerde Unified Power-functie van de 430-serie II kunt u met één enkel handheld instrument bepalen hoeveel energie er wordt verspild en exact berekenen wat de extra kosten van het stroomverbruik zijn. Fluke’s gepatenteerde Unified Power Measurement-systeem biedt de meest uitgebreide kijk op vermogen en meet:

 • Parameters van klassiek vermogen (Steinmetz 1897) en vermogen volgens IEEE 1459-2000
 • Gedetailleerde verliesanalyse
 • Onbalansanalyse

Onbalansanalyse Deze UPM-berekeningen worden gebruikt om de financiële kosten te kwantificeren van energieverlies ten gevolge van problemen met de netvoedingskwaliteit. De berekeningenworden, samen met andere installatiespecifieke informatie, uitgevoerd door een energieverliescalculator, die uiteindelijk bepaalt hoeveel geld een installatie door energieverspilling verliest.

AutoTrend – snelle trendregistratie
De unieke AutoTrend-functie geeft u snel inzicht in de veranderingen in de loop van de tijd. Elke op het display weergegeven waarde wordt automatisch en voortdurend vastgelegd zonder dat u drempelniveaus of intervaltijden hoeft in te stellen, of het proces handmatig hoeft te starten. U kunt snel de trends zien in spanning, stroom, frequentie, vermogen, harmonischen of flicker in alle drie de fasen en de nulleider. En u kunt de trends analyseren met de cursors en de zoomfunctie, zelfs terwijl de registratie op de achtergrond gewoon doorgaat.

Systeembewaking – controleer eenvoudig of de prestaties voldoen aan EN50160
Met één druk op de knop geeft de unieke systeembewaking u een overzicht van de prestaties van het voedingssysteem, en controleert of de netvoeding voldoet aan de limieten van EN50160 of aan uw eigen specificaties. Het overzicht wordt op één scherm getoond met gekleurde balken die duidelijk aangeven welke parameters buiten de limieten vallen.

Op het overzichtsscherm van de systeembewaking ziet u direct of de spanning, de harmonischen, de flicker, de frequentie en het aantal spanningsschommelingen buiten de ingestelde limieten vallen. Er wordt een gedetailleerde lijst gegeven van alle gebeurtenissen die buiten de ingestelde limieten vallen.

Met de logfunctie kunt u meetinstellingen aanpassen en direct door de gebruiker te selecteren parameters analyseren.

Meet en registreer vermogen (W), VA, en VAR’s. De 434 heeft bovendien de mogelijkheid het energieverbruik te registreren.

Spoor harmonischen tot en met de 50ste op en meet en registreer de totale harmonische vervorming (THD) conform de eisen van IEC61000-4-7

Specificaties

Op dit moment zijn er geen specificaties voor dit product aanwezig.

Verhuur prijzen

Contacteer ons voor de juiste huurpijs voor de Fluke 435; Minimum huurperiode is 1 week.

Data sheet

Op dit moment is er geen datasheet voor dit product aanwezig.

Handleiding

Op dit moment is er geen handleiding voor dit product aanwezig.

Fluke 435 II

Huren / /

We do not collect any data for marketing purposes